OC AFI PALACE

AFI Palace se těší největší návštěvnosti mezi obchodními centry v Pardubickém kraji a to především díky velkému počtu obchodu světových značek (přes 100 obchodních jednotek), multikinu a širokou nabídkou gastro služeb.

Počet zrcadel: 2 5-afipardubice
Návštěvnost za měsíc: 750 000
Spádová oblast: 510 000
Rozloha OC: 20 000 m2
Otevírací doba: 9.00 – 21.00
Umístění zrcadel na toaletách v OC: V 1. nadzemním podlaží u food courtu a kina
Cílová skupina: Návštěvníci AFI Palace tvoří z 75% ženy a z 25% muži. Přes 65% návštěvníku navštíví obchodní centrum několikrát do měsíce. Nejpočetnější skupina je ve věku 31 až 40 let.
Specifikace lokality: AFI Palace je umístěno v bezprostřední blízkosti kancelářských budov, firem, hotelů a rezidenčních domů v centru města.
Dostupnost MHD: Obchodní centrum je dostupné pravidelným tramvajovým a autobusovým spojením. V docházkové vzdálenosti se nachází hlavní nádraží Pardubice.
Adresa: Masarykovo náměstí 2799, 530 03 Pardubice

afi-palace

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.