OC ATRIUM FUTURUM

Nákupní centrum Futurum poskytuje zákazníkům více něž 60 obchodní jednotek, haypermarket Tesco, velkometrážní prodejnu nábytku a množství restaurací a kaváren.

Počet zrcadel: 2 4-futurum
Návštěvnost za měsíc: 350 000
Spádová oblast: 550 000
Rozloha OC: 35 000 m2
Otevírací doba: 7.00 – 22.00
Umístění zrcadel na toaletách v OC: Přízemní patro nákupního centra v blízkosti hypermarketu Tesco
Cílová skupina: OC Atrium Futurum je zaměřeno především na populaci zákazníků 30 až 55 let, kteří žijí převážně v Brně a v blízké spádové oblasti.
Specifikace lokality: Obchodní centrum Futurum se nachází na ulici Vídeňská, což je jedna z největších dopravních tepen ve městě.
Dostupnost MHD: Futurum je dostupné pravidelným autobusovým (bezplatným) spojením, jak z centra města, tak z okolních části Brna a navazujících oblastí.
Adresa: Vídeňská 132/100, 619 00 Brno

futurum

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.