OC FORUM

Jedinečné obchodní centrum situované do centra města s lanovkou, která vede z OC do oblíbeného výletního místa. Forum Ústí nad Labem nabízí svým zákazníkům nejširší nabídků obchodů, služeb a volnočasové zábavy v Severočeském kraji.

Počet zrcadel: 2 7-forumusti
Návštěvnost za měsíc:650 000
Spádová oblast: 400 000
Rozloha OC: 27 000 m2
Otevírací doba: 9.00 – 21.00
Umístění zrcadel na toaletách v OC: V 2. nadzemním podlaží u food courtu
Cílová skupina: Cílová skupina OC je populace v produktivním věku 25+, kteří se zajímají o moderní trendy a značky. Přes 65% návštěvníků navšítí OC několikrát do měsíce.
Specifikace lokality: OC Forum Ústí nad Labem se nachází v samotném centru města na frekventovaném náměstí. V blízkosti OC je velký počet kanceláří, bytů a úřadů .
Dostupnost MHD: Poloha OC je přímo v centru města, v těsné blízkosti vlakového i autobusového nádraží, což zaručuje kvalitní dostupnost pro zákazníky jak z města, tak z širšího okolí.
Adresa: Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem

Forum ťst° nad Labem

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.