OC NOVÁ KAROLÍNA

Nákupní a zábavní centum Forum Nová Karolina je nejmodernější a zárověň nejnovější nákupní centrum na území Moravskolezského kraje. S 220 obchody, hypermarketem, moderním fitness centrem, kinem a velkým počtem restaurací je vyhledávaným místem obyvatel žijicích v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Karviné a dalších měst.

Počet zrcadel: 2 5-karolina
Návštěvnost za měsíc: 800 000
Spádová oblast: 900 000
Rozloha OC: 58 000 m2
Otevírací doba: 9.00 – 21.00
Umístění zrcadel na toaletách v OC: Druhé nadzemní podlaží u kina a food courtu
Cílová skupina: Převažující skupina návštěvníků jsou ženy 65%, oproti mužům 35%, ve věku od 20 do 50 let. Více než 50% návštěvníku navštíví obchodní centrum několikrát do měsíce.
Specifikace lokality: OC Nová Karolína tvoří prodloužené centrum Ostravy. V blízkosti se nachází velké množství kancelářských a rezidenčních domů.
Dostupnost MHD: OC je umístěno v centru Ostravy a je z pohledu MHD nejdostupnějším obchodním centrem v Ostravě. U centra se nacházejí zastávky tramvají, autobusů a vlaků.
Adresa: Jantarová 4, 702 00 Ostrava

karolina

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.