Reklamní nosiče

Ad mirror je reklamní digitální obrazovka a zrcadlo v jednom zařízení (rozměr 42 palců).

Zrcadlo dokáže rozpoznat člověka a přizpůsobit svou funkci. V případě, že jste od Ad mirror vzdáleni více než 1 metr  na celé ploše obrazovky se promítá reklamní sdělení. V případě, že přistoupíte blíže Ad Mirror vás rozpozná, reklamní sdělení se zmenší a přesune na stranu. Na zbývající ploše vznikne prostor pro zrcadlo.

Díky umístění na toaletách v obchodních centrech dokážeme přesně definovat pohlaví zákazníku a tím dosáhnout většího zacílení reklamy. Zákazník je na toaletě ovlivňován pouze naší reklamou a není rozptylován jinými vlivy.

Hlavní výhody reklamních nosičů:

Možnost zobrazení jak statických vizuálů, tak dynamických spotů

Rozlišování pohlaví – zaměření reklamy na konkrétní pohlaví = úspora peněz při kampani cílené pouze na jedno pohlaví.

Měřitelnost – pro vyhodnocení a plánovaní kampaní, nabízíme ke každému nosiči statistiky o počtu oslovených zákazníků dle data, lokality a pohlaví.

Zasažení zákazníka v místě prodeje – Ovlivnění zákazníka těsně před, nebo v průběhu nákupu.

Zasažení zákazníka v místě bez reklam – v prostoru toalet není žádné konkurenční medium, které by zákazníka ovlivňovalo.

Zákazník se reklamnímu sdělení nevyhne – Ad Miror je uzpůsobeno a situováno tak, že zákazník se reklamnímu sdělení na toaletách nevyhne a nemůže reklamu vypnout.

Správa reklamního sdělení na dálku – reklamní sdělení dokážeme měnit v celé síti, nebo na jednotlivých medií v reálném časem a tím reagovat na změny na trhu.  Reklamní kampaň lze v průběhu kampaně měnit.

Celorepublikové pokrytí – nosiče Ad Mirror, jsou optimálně rozmístěné v největších městech a obchodních centrech ČR.

Ad Mirror je instalován pouze ve vybraných obchodních centrech, která dosahují návštěvnosti přes 6 milionu zákazníků měsíčně.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.