Cílové skupiny a formát kampaní

Cílová skupina a formát kampaní:

  • Klientela střední a vyšší příjmové skupiny v produktivním věku
  • Ovlivnění zákazníka těsně před, nebo v průběhu nákupu

VĚK CÍLOVÉ SKUPINY 20-59 LET

60%
ŽENY
40%
MUŽI
40%
STŘEDOŠKOLÁCI
30%
VYSOKOŠKOLÁCI
70%
PŘES 70% NÁVŠTĚVNÍKŮ NAVŠTÍVÍ OBCHODNÍ CENTRUM NĚKOLIKRÁT DO MĚSÍCE

Formát reklamních kampaní:

  • Velikost displeje: 42 palců (107 cm) Full HD
  • Rozlišení obrazovky: 1920 x 1080
  • Podpora formátu: MP4, JPEG
  • Maximální počet klientů: 4
  • Čas zobrazení kampaně: 8 sekund
  • Počet zobrazení reklamního spotu během 1 minuty: 2x

zrcadlo

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.