CITY DIGITAL MEDIA

DIGITÁLNÍ REKLAMNÍ NOSIČE PRO VAŠI REKLAMU

Slider

NAŠI KLIENTI

previous arrow
next arrow
Slider

Ad mirror

JE MODERNÍ REKLAMNÍ OBRAZOVKA A ZRCADLO
UMÍSTĚNÉ V UMÝVACÍ ČÁSTI TOALET
NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH OBCHODNÍCH CENTRECH V ČR

AD MIRROR je jediný OOH nosič, který dokáže cílit na pohlaví zákazníka,
nabízí přesnou statistiku oslovených potenciálních klientů a
ovlivní návštěvníka obchodního centra v průběhu jeho nákupu.

Play
Play
Slider

OSLOVTE SVÉ ZÁKAZNÍKY V MÍSTĚ BEZ REKLAM,

TAM KDE TO NIKDO NEČEKÁ A NETRPÍ REKLAMNÍ SLEPOTOU.

HLAVNÍ VÝHODY AD MIRROR

ZASAŽENÍ ZÁKAZNÍKA V MÍSTĚ PRODEJE

ZASAŽENÍ ZÁKAZNÍKA V MÍSTĚ PRODEJE

Ovlivněte zákazníka
těsně před nebo
v průběhu nákupu.

MĚŘITELNOST

MĚŘITELNOST

Pro vyhodnocení
a plánovaní kampaní
poskytujeme ke každému
nosiči statistiky o počtu
oslovených zákazníků
dle data, lokality a pohlaví.

ZACÍLENÍ DLE POHLAVÍ

ZACÍLENÍ DLE POHLAVÍ

Dosáhněte vysoké
účinnosti své reklamy
zaměřené na konkrétní
pohlaví. Ušetříte
své náklady.

CELOREPUBLIKOVÉ POKRYTÍ

CELOREPUBLIKOVÉ POKRYTÍ

Nosiče AD MIRROR
jsou optimálně rozmístěny
v největších městech
a obchodních
centrech v ČR.

FLEXIBILITA

FLEXIBILITA

V průběhu reklamní
kampaně můžete Vaše
reklamní sdělení měnit
a to v celé síti nebo na
jednotlivých nosičích.
Všechny obrazovky jsou
spravovány on-line.
V reálném čase tak reagujete
na změny strategie či
na změny na trhu.

NELZE MINOUT

NELZE MINOUT

Svým umístěním,
funkčností, dynamikou
a absencí konkurence
v daném místě zajistí
AD MIRROR Vaší
reklamě vysokou
účinnost.

INTERAKTIVITA

INTERAKTIVITA

Unikátní funkčnost
v podobě změny formátu
z reklamní obrazovky
na celé ploše AD MIRROR
na plnohodnotné zrcadlo
a současné zmenšení dynamického
reklamního obrazu
na 30% původní velikosti,
když je člověk blíž
než 1 metr.

VARIABILITA REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

VARIABILITA REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

Pro Vaše reklamní sdělení
si vyberete ideální délku
spotu, počet jeho
opakování a rozhodnete
se pro dynamický
či statický obraz.

Síť reklamních obrazovek AD MIRROR prokazatelně osloví PŘES 1.000.000 potenciálních zákazníků měsíčně.

AD MIRROR obrazovky jsou nainstalovány v obchodních centrech s celkovou měsíční návštěvností přes 7.500.000 zákazníků.

Ad panel

AD PANEL JE VELKOFORMÁTOVÝ 55“ a 65“ DISPLEJ V ,,SEXY“ HLINÍKOVÉM RÁMU UMÍSTĚNÝ V NEJFREKVENTOVANĚJŠÍCH ČÁSTECH OBCHODNÍCH CENTER, NÁKUPNÍCH GALERIÍ A PASÁŽÍCH PO CELÉ ČR

AD PANEL je efektivní OOH nosič, který dokáže oživit veřejné prostory, zvýšit počet oslovených potenciálních klientů a ovlivnit návštěvníka obchodního centra v průběhu jeho nákupu.

Slider

TV AMBULANCE

je digitální reklamní obrazovka umístěna v čekárnách
zdravotnických zařízení.

TV Ambulance nabízí návštěvníkům/pacientům zdravotnických zařízení
rozptýlení po dobu strávenou v čekárně a to prostřednictvím divácky atraktivního programu jako jsou rozhovory,
reportáže a zajímavostí vhodně proložené reklamními sděleními našich klientů.

Slider

Vysoká míra opakovaného zhlédnutí
a efektivního zásahu reklamou za dobu strávenou čekáním.

Slider

HLAVNÍ VÝHODY  TV AMBULANCE

AUDIOVIZUÁLNÍ PROJEKCE

AUDIOVIZUÁLNÍ PROJEKCE

Opakovaný zásah potenciálního
zákazníka Vaším
statickým či dynamickým
spotem včetně zvuku.

EFEKTIVNÍ ZÁSAH NÁVŠTĚVNÍKA

EFEKTIVNÍ ZÁSAH NÁVŠTĚVNÍKA

Audiovizuální reklamní
sdělení nemá v čekárnách
konkurenci.

VARIABILITA REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

VARIABILITA REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

Vaše reklamní sdělení
může mít formu kratších
opakujících se spotů nebo
delšího až instruktážního
sdělení.

FLEXIBILITA

FLEXIBILITA

V průběhu reklamní
kampaně můžete Vaše
reklamní sdělení změnit.
Všechny obrazovky jsou
spravovány on-line.

CÍLENÉ UPOUTÁNÍ POZORNOSTI

CÍLENÉ UPOUTÁNÍ POZORNOSTI

Díky vysílání divácky
atraktivního programu
(max. 85% vysílacího
času) je Vašemu
reklamnímu sdělení
zajištěna vysoká pozornost
a jeho vnímání.

DOBŘE UCHOPITELNÉ CÍLOVÉ SKUPINY

DOBŘE UCHOPITELNÉ CÍLOVÉ SKUPINY

Vaše reklamní sdělení
můžete efektivně zacílit na
nemocné lidi, lokalitu
zdravotnického zařízení,
na prevenci, využít dostatek
prostoru pro vysvětlení výhod
Vašeho produktu, atd.

OPAKOVANÝ ZÁSAH

OPAKOVANÝ ZÁSAH

Návštěvníci zdravotnických
zařízení stráví v čekárnách
průměrně 40 minut času.
Vaším reklamním sdělením
tak můžeme zajistit vysokou
míru opakovaného
zhlédnutí.

CELOREPUBLIKOVÉ POKRYTÍ

CELOREPUBLIKOVÉ POKRYTÍ

Zdravotnická zařízení
s TV Ambulance jsou
rozmístěna po celé ČR
a jejich počet neustále
roste.

Podle provedených průzkumů reklamní nosič, který disponuje
zvukovým projevem, zasáhne a vnímá přes 90% adresátů.

TV PREZENTACE

Přinášíme revoluci v zobrazování informací! Máte ve svém podniku televizi? Změníme ji na chytrou. Stačí do ní pomocí HDMI kabelu zapojit naše zařízení a zobrazovaný obsah pak můžete odkudkoliv spravovat přes internet. Jednoduše, rychle a v reálném čase.

Nabízíme unikátní způsob zviditelnění vašeho podniku. Zapomeňte na stoly přeplněné tištěnými materiály vašich obchodních partnerů. Pracujte se zákazníky přímo, efektivně a umožněte jim zpětnou vazbu. Buďte inovativní a využijte k promování svých služeb televizní obrazovku. Jednoduše, pomocí dynamické a moderní prezentace. Vaši klienti tak okamžitě uvidí, čím je daný podnik výjimečný. Budou se častěji vracet, zůstanou déle a více se pobaví.

Slider

Oslovte své zákazníky
v příjemném prostředí Vaší restaurace,
kde prokazatelně stráví min. 30 minut času a
Vaše reklamní sdělení vidí opakovaně.

HLAVNÍ VÝHODY TV PREZENTACE

BRANDING

BRANDING

Váš reklamní vizuál
na televizní obrazovce
opakovaně zasáhne
potenciálního zákazníka
Vaším statickým
či dynamickým spotem
v průběhu jeho návštěvy
restaurace.

PREZENTACE

PREZENTACE

Vytvořte si vlastní
prezentaci podle
Vašich představ,
která nejlépe
vystihne Vaše požadavky.
Vyberte si z mnoha
profesionálnich šablon.

CÍLENÉ UPOUTÁNÍ POZORNOSTI

CÍLENÉ UPOUTÁNÍ POZORNOSTI

Díky přítomnosti TV
obrazovek, dochází
nenucenou avšak
velmi účinnou formou
k seznámení zákazníků
s Vaším reklamním
sdělením.

ZABEZPEČENÝ OBSAH

ZABEZPEČENÝ OBSAH

Administrační webový portál
splňuje nejvyšší
bezpečnostní standardy
pro přístup, ukládání
a ochranu Vašich dat.

FLEXIBILITA

FLEXIBILITA

Změny kdykoli v průběhu kampaně.
Stačí Vám tedy jen pár kliknutí
a aktualizujete celou
Vaši propagační síť
z pohodlí Vaší kanceláře

 

ZVÝŠENÍ PRODEJE

ZVÝŠENÍ PRODEJE

18% – 25% byl
průměrný měsíční nárůst
prodeje prezentovaných
produktů u našich
stávajících klientů
z oblasti gastronomie.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Plug-and-play zařízení
a online administrace
Vám zajišťuje
neustálý přístup
k Vašim prezentacím.
Pár kliknutími můžete
libovolně měnit obsah
prezentací v reálném čase kdekoliv.

CELOSVĚTOVÉ POKRYTÍ

CELOSVĚTOVÉ POKRYTÍ

Spravujte celou Vaši propagační
síť centralizovaně 
z pohodlí Vaší kanceláře.
Sdělení přizpůsobte podle polohy
a poskytněte klientům
aktuální informace
pro jejich potřeby.

Využijte televizi jako reklamní plochu a zobrazujte vlastní prezentace!

Otevřete nový reklamní kanál a pracujte se zákazníky přímo, efektivně a umožněte jim zpětnou vazbu. Budou se častěji vracet, zůstanou déle a budou lépe informováni o tom co jim můžete nabídnout. Chcete se zviditelnit inovativním a zábavným způsobem? Náš produkt je tu pro Vás.

 

DIGITÁLNÍ NOSIČE

COVID – 19 změnil svět. Dezinfekce se stala součástí našich životů

 

Kombinací technických a tvůrčích dovedností jsme vytvořili nové užitečné zařízení.

Jedná se o automatický bezdotykový dávkovač dezinfekce, který také plni funkci digitálního reklamního nosiče.

             

Slider

 

DIGITÁLNÍ ÁČKO

Digitální ,,A“ je reklamní obrazovka v sofistikovaném stojanu, která disponuje výkonným počítačem s připojením na internet, který umožňuje vzdálené ovládání. Zařízení je specifické vysokou kvalitou zpracování a moderního designu. Podporuje veškeré standardní obrazové a video formáty a navíc je podporován zvuk. Jeho úhlopříčka je 32“,43“ a 65“ palců. Tyto parametry z nosiče činní ideální mobilní prezentační nástroj k jakémukoliv užití.

             

Slider

 

 

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services like Google Analytics.